RONIA                                      ENGLISH

    

                                                                                                         

 

Selectaţi modul de conectare:                            Select mode to connect:

Mod TEXT ( Internet Explorer 3.0 sau sub )                                            TEXT Mode ( Internet Explorer 3.0 or below )

Mod GRAFIC ( Internet Explorer 4.0 sau peste )                                    GRAPHIC Mode ( Internet Eplorer 4.0 or above )